Persondata (GDPR)

Persondatapolitik for AUTOKOMMISSION 

På denne side, kan du orientere dig om, hvordan AUTOKOMMISSION behandler personoplysninger om dig som besøgende og handlende hos os, som kunde.

AUTOKOMMISSION er dataansvarlig for de personoplysninger vi indsamler om dig, og vi behandler dem med omtanke og i overensstemmelse med persondataloven. Det er vigtigt for os, at dine persondata opbevares sikkert og fortroligt. 
Vi har procedurer for indsamling, opbevaring og sletning af persondata for at hindre uautoriseret adgang til dine persondata og for at opfylde gældende lovgivning. 

Nedenstående retningslinjer beskriver hvilke typer af persondata, vi indsamler, hvordan vi behandler disse data, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik.

I forbindelse med prøvekørsel og/eller køb af bil ved AUTOKOMMISSION indsamler og anvender vi en række af dine personlige oplysninger.

Indsamling af personoplysninger
AUTOKOMMISSION indsamler typisk følgende personoplysninger:

Navn
CPR-nummer
Adresse
Kørekortnummer
Billede af kørekort
Billede af sygesikringsbevis
Telefonnummer
Evt. E-mail adresse
Herudover registrerer vi oplysninger om, hvilken bil du har prøvekørt, dato og tidspunkt samt eventuelle andre relevante forhold omkring din prøvekørsel, eksempelvis hvis der under prøvekørslen er sket uheld eller lignende.

Formål
AUTOKOMMISSION indsamler dine personoplysninger med henblik på at udarbejde den lovpligtige køreseddel i forbindelse med testkørsel af vores biler, samt for at udfylde en slutseddel i forbindelse med køb af bil.
Vi videregiver ikke oplysninger omkring dit cpr-nummer eller billede af kørekort/sygesikringsbevis.

Markedsføring
AUTOKOMMISSION bruger ikke dine oplysninger med henblik på markedsføring, medmindre du samtykker til dette.

Sletning – hvornår
Bogføringsreglerne indebærer, at persondata knyttet til en betaling/køb skal opbevares i fem år + løbende kalenderår efter regnskabsårets afslutning. 
Hensynet til, at vi kan varetage dine interesser ved et muligt ansvar kan indebære, at oplysninger opbevares i op til fem år efter afslutningen af opgaven.

Adgang til dine personlige oplysninger mv.
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som AUTOKOMMISSION har indsamlet og behandler om dig. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

Henvendelser
Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af persondata, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til os på følgende adresse.

AUTOKOMMISSION
Gartnervej 3 
9200 Aalborg SV 
50695069 
info@autokommission.com

DATATILSYNET 
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores indsamling og behandling af dine personoplysninger: 
DATATILSYNET 
Borgergade 28, 5. 
1300 Kbh. K 
Tlf. 33 19 32 00 
E-mail: dt@datatilsynet.dk 
www.datatilsynet.dk